Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Примењена кристалографија

Предавачи:
доц. др Сабина Ковач
Студијски програм:
МКПГ (VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са основним методама за квалитативно и квантитативно одређивање састава монофазних и полифазних узорака, израчунавање параметара јединичне ћелије и микроструктурних параметара коришћењем података из рендгенског дифрактограма праха и уз кристалографске програме.
Исход предмета:
Одређивање фазног састава; одређивање и приказ резултата квалитативне и квантитативне фазне анализе; коришћење различитих програма и метода за израчунавање параметара јединичне ћелије и микроструктурних параметара; коришћење датотека и израчунавање теoријских дијаграм праха из познатих структурних података.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у примењену кристалографију. Методе рендгенске дифракције и њихова примена у испитивању различитих материјала. Рендгенско зрачење. Дифрактометар за прах. Дифракциони пикови и d-вредности. Фактори који утичу на d-вредности. Припрема и постављање узорка. Одређивање положаја пика. Одређивање базне линије. Израчунавање d-вредности. Фактори који утичу на интензитете: кристална структура, узорак, мерење. Квалитативна анализа, идентификација фаза. Процедуре за претраживање и JCPDS-датотека. Тачност података. Квантитативна анализа. Методе квантитативне анализе. Класичне методе и Ритвелдова метода у квантитативној анализи. Кристалографске базе података и њихова примена. Одређивање параметара јединичне ћелије из дијаграма праха. Промена параметара у функцији дефинисања неуређених структура. Анализа ширине дифракционих линија. Одређивање микроструктурних параметара: величине кристалита и микронапрезања. Примењена кристалографија у другим наукама и у индустрији. Компјутерски програми за прикупљање, обраду и интерпретацију прикупљених података. Израчунавање дијаграма праха из познате структуре.

Практична настава
Вежбе прате предавања кроз рачунске и експерименталне примере.

Литература:
  1. Karanović Lj., (1996) Primenjena kristalografija, Univerzitetski udžbenici 10, Beograd
  2. West, A. R., (2000) Basic Solid State Chemistry, (second edition) J. Wiley and Sons, Chichester
  3. Powder Diffraction Theory and Practice (2008) Edited by Robert E. Dinnebier and Simon J. L. Billinge, Published by The Royal Society of Chemistry
  4. Bish, D. L., Post J. E. (Eds.), (1989) Modern Powder Diffraction, Reviews in Mineralogy, Vol. 20, 145 p, Mineral. Soc. America, Michigan; West, A. R. (2000), Basic Solid State Chemistry, J. Wiley and Sons, Chichester
Метода извођења наставе:
Студенти ће учити из предавања, вежби, практичних задатака и семинара.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
колоквијум20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -