ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе структурне анализе поликристалних материјала

Студијски програм:
МКПГ (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Методе структурне анализе поликристалних материјала
Предавачи:
проф. др Александар Кременовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са методама и програмима за прецизно одређивање кристалографских параметара познате кристалне структуре, за одређивање заступљености појединих кристалних фаза и њиховог степена кристалинитета као и решавање непознате структуре користећи податке добијене рендгенском дифракцијом на поликристалном узорку.
Исход предмета:
Током овог курса студенти ће научити да: утачне кристалографске параметре познате структуре, одреде заступљеност појединих фаза у вишефазном узорку, одреде микроструктурне параметре појединачних фаза и одреде непознату структуру из дифракционих података поликристалног узорка.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Компјутерски програми за прикупљање и обраду дифракционих података као и за интерпретацију прикупљених података. Кристалографски програми за аутоматско индицирање рефлексија, израчунавање и утачњавање параметара јединичне ћелије. Програми за израчунавање дијаграма праха из познате структуре и за утачњавање појединaчних пикова и деконволуцију. Програм FullProf и утачњавање комплетног дијаграма праха. Ритвелдова метода I: Принципи методе. Избор почетних параметара. Улазни подаци. Профилно утачњавање. Моделовање облика пика. Структурно утачњавање. Ритвелдова метода II: Квантитативна анализа. Решавање проблема преклопљених рефлексија. ATZ и Бриндлијев фактор. Ритвелдова метода III: Решавање кристалне структуре из праха. Предности и недостаци методе. Квалитет утачњавања. Савремени инструменти и квалитет података. Графичко приказивање електронске густине и структуре. Ритвелдова метода IV: Одређивање микроструктурних параметара. Коришћење кристалографске базе ICSD.

Практична настава
Практичхе вежбе прате предавања.

Литература:
  1. Karanović Lj., Primenjena kristalografija,(1996), ZUNS, Beograd
  2. Young, R.A.(1993), The Rietveld Method, Oxford: University Press. Taylor, J.C.(2001), Rietveld made easy: a practical guide to the understanding of the method and successful phase quantifications, Canberra: Sietronics Pty Ltd.
Метода извођења наставе:
Класична предавања биће испраћена аудио-визуелним методама.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти