Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе електронске микроскопије и спектроскопске методе

Студијски програм:
МКПГ (IX семестар -DAS)
Палеонтологија (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Методе електронске микроскопије и спектроскопске методе
Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са принципима рада, применом, инструментима и опремом скенирајућих и трансмисионих електронских микроскопа, електронске микроанализе, инфрацрвене и Раман спектроскопије, а такође и упознавање са оптичким спектрима и луминисценцијом минерала.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за правилно постављање проблема, избор адекватних метода испитивања и правилне интерпретације добијених резултата испитивања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Електромагнетни спектар. Основни принципи електронске микроскопије и примена. Скенирајући електронски микроскоп. Електронска микроанализа. Трансмисиона електронска микроскопија. Остале методе електронске микроскопије. Инфрацрвена и раман спектроскопија. Оптички спектри минерала. Луминисценција минерала. Фотолуминисценција. Катодолуминисценција.

Практична настава
На свим пасположивим инструментима студенти самостално раде, испитују репрезентативне узорке и врше интерпретацију резултата.

Литература:
  1. Goldstein, J., Newbury, D.E., Joy, D.C., Lyman, C.E., Echlin, P., Lifshin, E., Sawyer, L., Michael, J.R., 2003: Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis. Springer US (Third Edition).
  2. Beran, A. & Libowitzky, E. (eds.), 2004: Spectroscopic Methods in Mineralogy. EMU Notes in Mineralogy, Vol. 6, Eotvos University Press, Budapest.
Метода извођења наставе:
Предавања су класична и праћена презентацијама, док вежбе подразумевају лабораторијски рад на доступним инструментима и интерпретацију добијених резултата испитивања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти