ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Кристалохемија минерала

Студијски програм:
МКПГ (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Кристалохемија минерала
Предавачи:
проф. др Александар Кременовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студенти стекну основно кристалохемијско образовање у погледу унутарње симетрије и хемијског састава минерала, који је последица периодичне атомске уређености кристалне решетке (структуре) свих кристалних супстанци.
Исход предмета:
Током овог курса студенти ће научити: законе кристалохемије • Pauling-ова правила • полиморфизам • изоморфизам • координациони број атома и јона • типове најгушћег паковања сфера • основне типове структура: метала, легура, соли јонских кристала, оксида, сулфида, карбоната, сулфата, фосфата и силиката.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Кристалохемијски закони. Јонски радијуси. Атомски радијуси. Pauling-ова правила. Полиморфизам. Изоморфизам. Најгушће паковање сфера. Типови најгушћег паковања сфера. Координација јона и атома. Координациони полиедри. Преглед основних група кристалних структура минерала. Самородни елементи и метали. Јонски кристали (соли). Сулфиди. Оксиди. Карбонати. Сулфати. Фосфати. Алумосиликати. Силикати.

Практична настава
Вежбе прате предавања и одржавају се према наведеним методским јединицама.

Литература:
  1. A. Putnis, Introduction to mineral sciences (1992), Cambridge University Press, Cambridge.
  2. A. S. Povarennykh, Crystal chemical classification of minerals (1972), Springer US.
Метода извођења наставе:
Студенти ће учити из предавања, вежби, задатака и семинара.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти