Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Кристалооптика

Предавачи:
доц. др Сабина Ковач
Студијски програм:
Геологија(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Савлађивање руковања са поларизационим микроскопом за пропуштену светлост и његовим помоћним деловима, као и овладавање поступцима за прецизно одређивање оптичких особина минерала и других кристалних супстанци у пропуштеној поларисаној светлости.
Исход предмета:
Разумевање ефеката који се догађају у интеракцији поларисана светлост - кристална материја.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни закони геометријске оптике. Пролазак светлости кроз чврсту материју. Оптички изотропне и анизотропне средине. Индикатриса. Поларизациони микроскоп и микроскопски препарати. Ортоскопска испитивања са једним поларизатором, индекс преламања, методе за одређивање индекса преламања. Оптичка испитиванја са два укрштена поларизатора. Двојно преламање. Николова призма. Оптички анизотропни 1-осни кристали. Оптички анизотропни 2-осни кристали. Интерференција код анизотропних кристала. Интерферентне боје. Мишел-Левијева карта. Помоћне плочице - компензатори. Оптичка оријентација. Боја и полихроизам. Коноскопска испитивања у конвергентно поларисаној светлости једноосних и двоосних минерала. Оптички знак. Угао оптичких оса. Оптичке аномалије.

Практична настава
Вежбе прате наставне јединице са предавања изводе се уз помоћ поларизационог микроскопа за пропуштену светлост.

Литература:
  1. Rosić, A., (2015) Kristalooptika - praktikum, RGF, Beograd
  2. Barić, LJ., Tajder, M., (1967) Mikrofiziografija petrogenih minerala, Školska knjiga, Zagreb
  3. Wood, E. A., (1977) Crystals and Light, An Introduction to Optical Crystallography, New York
Метода извођења наставе:
Студенти ће учити из предавања, вежбања на поларизационом микроскопу и практичних задатака.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -