ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инструменти и методе у кристалографији

Студијски програм:
МКПГ (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Инструменти и методе у кристалографији
Предавачи:
проф. др Александар Кременовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Испитују се различите технике регистровања интензитета дифрактованих рендгенских зрака на поликристалним материјалима. Уче се принципи рада са различитим кристалографским инструментима.
Исход предмета:
Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама и практичним радом у области рендгенске дифракције на поликристалним материјалима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Кристал. Рендгенски зраци. Брагов закон дифракције. Рендгенска цев. Рендгенски генератори. Мере сигурности. Фотографске технике регистровања рендгенског зрачења. Регистровање рендгенског зрачења електронским бројачима. Детектори. Писачи. Дифрактометрија праха. Припрема препарата.

Практична настава
Практичне вежбе прате предавања. Предвиђена је израда једног семинарског рада.

Литература:
  1. Ђурић, С., Б., (2002), Методе истраживања у кристалографији, ИТН САНУ, Београд-Чачак
  2. Giacovazzo, C., Monaco, H.L., Viterbo, D., Scordari, F., Gilli, G., Zanotti, G., Catti, M., ( 1995), Fundamentals of Crystallography, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford
  3. Arslanov, L.A., Fetisov, G.V., Howard, J.A.K., (1998), Crystallographic instrumentation, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford
  4. Jenkins, R., Snyder, R.L., (1996), Introduction to X-ray powder diffraction, John Wiley and Sons, Inc., New York
Метода извођења наставе:
Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти