Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теренска настава 2

Предавачи:
доц. др Бојан Костић
Студијски програм:
МКПГ (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 2    Статус: Обавезан
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета: Стицање знања и вештина о теренским петролошким и геохемијским методама испитивања магматских, метаморфних и седиментних стена, геотектонској рејонизацији Србије и главним срединама стварања стена.
Исход предмета:
Оспособљавање за бављење истраживачким радом на терену, стицање способности за анализу и синтезу података прикупљених на терену (на пр. склопа, структурних мерења, макроскопских петролошких запажања и међусобног односа геолошких јединица), принцима узорковања за лабораторијска испитивања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводна предавања на репрезентативним геолошки сложеним комплексима и практична обука о методама истраживања, посебно на отвореним профилима, као и о распростањењу и карактеру стенских маса у Србији у одређеним тектонским срединама.

Практична настава
Самостална практични рад студената на терену. Самостални рад на отвореним профилима, израда теренског дневника, литолошког стуба и др.

Литература:
  1. Тумачи и основне геолошке карте Србије размере 1 : 100 000
  2. Геологија Србије – одабрана поглавља
Метода извођења наставе:
Предавања у теренским условима и презентација начина и метода испитивања потенцијалних минерализација и врсте алтерација на терену и у кабинету (логовање језгра бушотина).
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Практична настава30
Додатни услови оцењивања: -