Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Палеоботаника

Предавачи:
проф. др Зорица Лазаревић
Студијски програм:
МКПГ (V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Палеонтологија (V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог предмета је стицање знања о основним групама фосилних биљака, као и њиховим значајем за даља палеоеколошка и биостратиграфска истраживања.
Исход предмета:
Стицање знања о фосилним биљкама, појави првих копнених биљака, еволуцији биљног света и диверзификацији.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Бактерије и модро-зелене алге. црвене алге, зелене алге, мрке алге, харофите. хризофите, пирофите и дијатомеје. акритархе и хитинозое. Фунги. Прве биљке које су изашле на копно. Propteridophyta; Rhynia слојеви. Lycopsida. Equisetopsida. Paprati. Progymnospermopsida. Палеозојске и мезозојске голосеменице (Pinophyta). Прва појава и ширење скривеносеменице (Magnoliphyta). Кенозојска палеофлора.

Практична настава
Рад са конкретним фосилним материјалом. Препознавање одређених група фосилних биљака, њихова идентификација.

Литература:
  1. Михајловић Ђ., 2000: Палеоботаника. – скрпита, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Stewart W. N. Rothwell G. W., 1993: Paleobotany and the Evolution of Plants., Cambridge University, 521, Cambridge.
  3. K.J. Niklas., 1997: The Evolutionary Biology of Plants. - The University og Chicago Press, Chicago
Метода извођења наставе:
Предавања уз савремене визуелне презентације. На вежбањима студенти стичу вештине у разликовању појединих група биљака; и увежбавају разликовање и распознавање најважнијих таксона.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -