Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Минералогија несиликата

Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Студијски програм:
МКПГ (VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са начином појављивања, особинама, хемизмом, начином кристализације и асоцијацијама у којима се најчешће појављују несиликатни минерали, који изграђују разноврсне стене и руде.
Исход предмета:
Стицање потребних знања о карактеристикама рудних и осталих несиликатних минерала и начину за њихово макроскопско детерминисање.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Класификација несиликатних минерала. Дефиниција асоцијације и парагенезе. Методе испитивања несиликатних минерала. Самородни. Телуриди и селениди. Сулфиди. Сулфосоли. Халогениди. Оксиди (прости и сложени). Хидроксиди. Борати. Фосфати. Арсенати. Ванадати. Карбонати. Сулфати. Волфрамати. Молибдати.

Практична настава
Детерминација и опис минерала који припадају наведеним групама, коришћењем постојећих збирки минерала и руда, као и узорака који су прикупљени приликом теренске наставе. Микроскопско препознавање најзаступљенијих несиликата у стенама и рудама.

Литература:
  1. Илић, М.: Специјална минералогија. Део II. Преглед металичних минерала. Завод за издавање уџбеника СРС, Београд, 1963, (друго издање, 1978).
  2. Vaughan, D.(ed.): Sulfide mineralogy and geochemistry. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, Vol. 61, 2006.
Метода извођења наставе:
Предавања су класична - Power Point презентација. На вежбама студенти прегледају узорке у студентским збиркама и у Музеју минерала и стена, а такође стичу и основна знања о рудном микроскопу и оптичким особинама најзаступљенијих рудних минерала у одбијеној светлости.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Додатни услови оцењивања: -