Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Микропалеозоологија

Предавачи:
проф. др Невенка Ђерић
Студијски програм:
МКПГ (VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Палеонтологија (VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је стицање знања о основним карактеристикама, као и стратиграфским и палеогеографским распрострањењем биостратиграфски и палеоеколошки важних микропалеозоолошких група фосила.
Исход предмета:
Стицање знања о морфолошким особинама и грађи микрофосила у функцији њихове детерминације. Препознавање микрофосила из различитих узорака седимената.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Морфологија, таксономија и еволуција фораминифера, радиоларија, калпионелида, остракода, конодоната, као и Mikrofosilа s. Lato. Узорковање и методе препарисања. Значај микрофосила за стратиграфију, биостратиграфију, палеоекологију и палеобиогеографију. Примена микрофосила у реконструкцији палеоокеанографских промена, као и у истраживању нафте.

Практична настава
Микроскопска идентификација микрофосила.

Литература:
  1. Судар М., 1989: Микропалеонтологија – интерна скрипта. - Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Armstrong А., 2005: Microfossils. - Malden
  3. Haq, B. U. & Boersma, A., 1998: Introduction to Marine Micropaleontology, Elsevier, New York
  4. Bignot, G., 1985: Elements of Micropalaeontology, Graham & Trotman Lim., London
Метода извођења наставе:
Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и рад на микроскопу,као и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава15
Колоквијуми20
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -