Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Биостратиграфија

Предавачи:
проф. др Невенка Ђерић
Студијски програм:
Палеонтологија (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање основнх принципа и метода биостратиграфских проучавања у циљу примене њихових резултата приликом биостратиграфских рашчлањавања седиментних творевина у времену прекамбријум – холоцен.
Исход предмета:
На основу савладаних теоријских (литература) и аналитичких (микроскопирање и рад на макрофосилима и микрофосилима) знања утврдити биозоне и репере неопходне за биостратиграфску интерпретацију.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција и задаци биостратиграфије. Биостратиграфија и друге геолошке дисциплине. Биостратиграфска класификација, терминологија и номенклатура. Биозона, биохоризонт, стерилни интервали, реседиментовани фосили, уведени или инфилтрирарни фосили. Врсте биостратиграфских јединица (дефиниције, границе, називи): Зона распрострањења, зона интервала, еволуциона зона, комплексна зона, зона максималног развића. Биостратиграфска корелација. Значајне микрофосилне групе за биостратиграфску зонацију. Проблеми при идентификовању граница врста (нпр. FAD/LAD) и при успостављању граница биостратиграфских зона.

Практична настава
Примери биостратиграфских анализа (зона распрострањења, зона интервала, еволуциона зона, комплексна зона и зона максималног развића).

Литература:
  1. Анђелковић М., Петровић М., 1973: Биостратиграфија. – Универзитет у Београду, 735, Београд
  2. Kauffman G. E. (ed.), 1977: Concepts and Methods of Biostratigraphy. – Dowden, Hutchinson & Ross, 658, Stroudsburg
Метода извођења наставе:
На предавањима Power point презентације по методским јединицама. Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -