Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Фрактали у геомеханици

Предавачи:
проф. др Небојша Васовић, проф. др Небојша Гојковић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање докторанада са основним појмовима из теорије фрактала и њихове примене у геомеханичким истраживањима.
Исход предмета:
Докторанди ће овладати применом фрактала за потребе одређивања различитих параметара у оквиру геомеханичких истраживања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Дефиниција фрактала. 2. Фрагментација.3. Фрактална кластеризација. 4. Само-афини фрактали. 5. Поступак ренормализације. 6. Нумеричка оцена фракталне димензије. 7. Фрактали у геотектоници. 8. Фрактали и коефицијент храпавости пукотина (JRC). 9. Примена фрактала за класификацију терена као радне средине по Bieniawskom (RMR). 10. Примена фрактала у изучавању испуцалости и распаднутости стенских маса. 11. Корелације између параметра CBR и фракталне димензије код пескова.

Практична настава
Анализа и интерпретација чланака из референтних међународних часописа.

Литература:
  1. Turcotte, D. 1997. Fractals and chaos in geology and geophysics. Cambridge University Press.
  2. Vijay, D. 2005. Fractals behavior of the earth system. Springer.
  3. Moon, F. 1992. Chaotic and fractal dynamics – an introduction for applied scientists and engineers. Wiley-VCH, Verlag.
  4. Heping, X., Zhida, C. 1988. Fractal geometry and fracture of rock. Acta mechanica sinica, Vol.4, No.3.
  5. Sezer, A., Altun, S., Erdogan, D., Goktepe, A.B. 2008. Correlation between CBR strength and fractal dimensions of sands. Proceedings of 12th International Conference of International Association for computer methods and advances in geomechanics (IACMAG), India.
  6. Perfect, E. 1997. Fractal models for the fragmentation of rocks and soils: a review. Engineering geology 48, 185-198
  7. Pal, S.K., Chakravarty, D. 2003. Rock mass characterization using fractals. National Conference on nonlinear systems and dynamics, India, 217-220.
  8. Belem, T., Homand-Etienne, F., Souley, M. 1997. Fractal analysis of shear joint roughness.International Journal of Rock mechanics and mining sciences. Vo.34, 1-11.
  9. Kolymbas, D. 2003. Fractals in geotechnical engineering. Exploratory Workshop, Innsbruck, 1-147
  10. Badge, M.N., Raina, A.K., Chakraborty, A.K., Jethwa, J.L. 2002. Rock mass characterization by fractal dimension. Engineering geology 63, 141-155.
Метода извођења наставе:
презентације, консултације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
60

Предиспитне обавезе Поена
Семинари2x20
Додатни услови оцењивања: -