Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Управљање имовином

Предавачи:
проф. др Предраг Јованчић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: завршене мастер академске студије
Циљ предмета:
Управљање имовином у основи има за циљ упознавање студената на докторским студијама са овим стручно-апликативним предметом и њихово квалитетније и боље препознавање проблема у целокупном животном веку једног техничког система. Самим тим и сви остали сегменти, од пројектовања, преко експлоатације па до одржавања, са овим предметом добијају више на значају.
Исход предмета:
Стицање неопходног теоријског и активног практичног знања, са становишта управљања имовином у свим сегментима животног циклуса како у рударству тако и у енергетици. Оспособљеност за стручно и одговорно управљање имовином при експлоатацији, пројектовању, одржавању.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Управљање имовином пружа подршку остваривању користи уз уравнотежавање трошкова и организационих перформанси. Садржај предмета обухвата следеће: унапређење финансијских перформанси, управљање ризиком, унапређење услуга и излаза/резултата, корпоративна и друштвена одговорност, исказивање усаглашености, већа репутација, унапређена одрживост организације. Организација која је применила систем управљања имовином може остварити значајне компетитивне и операционе предности, тако што ће јој ресурси бити расположиви тамо где се остварује највећа добит/бенефит. Основна особина управљања имовином је повезивање или могућност провере свих активности обављених над имовином, ка стратешким циљевима организације. Ово се постиже на следећи начин: утврђивањем политике управљања имовином и стратешког плана управљања имовином, који обухвата интегрисани скуп циљева управљања имовином, који су усклађени са циљевима организације и заинтересованих страна; формирање планова за управљање имовином који у складу са стратешким планом управљања имовином и са уравнотеженим трошковима, ризицима и користи у дефинисаним временским оквирима; ефикасна примена планова управљања имовином, уз контролу ризика који се односе на имовину; мерење вредности имовине и перформанси управљања имовином, како би се омогућило унапређење.

Практична настава
Експертски студијско-истраживачки рад уз информатички подршку и софтверске пакете. Дискусија о урађеним пројектима из области и самостално дефинисање предлога семинарских радова. Дискусија о одабраним научним радовима из области управљања имовином у рударству и енергетици. Рад на припреми усмене презентације семинарских радова, извођење и коментари.

Литература:
  1. Јованчић Предраг, Скрипта из предмета Управљање имовином, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет
  2. Chris Lloyd, Asset Management - Whole Life Management, Thomas Telford Publishing (2010)
  3. Joe E. Amadi-Echendu, Kerry Brown, Roger Willett and Joseph Mathew, Definitions, Concepts and Scope of Engineering Asset Management, Springer Publishing (2010)
Метода извођења наставе:
Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и коришћење софтверских пакета. Дискусија о семинарским радовима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -