Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Транспортни системи у рудницима

Студијски програм:
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Транспортни системи у рудницима
Предавачи:
проф. др Ивица Ристовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање и изучавање транспортних система (континуални, дисконтинуални и комбиновани) који се користе за транспорт и извоз у подземној експлоатацији лежишта минералних сировина.
Исход предмета:
Практично знање студента у пракси да пројектује, планира и управља транспортним системима у подземној експлоатацији лежишта минералних сировина
Садржај предмета:

Теоријска настава
ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ У ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА: Опште о транспортним системима, Техничко-технолошки параметри транспортних система, Континуални транспортни системи, Дисконтинуални (циклични) транспортни системи, Комбиновани транспортни системи, Аутоматизација и управљање транспортним системима у подземној експлоатацији лежишта минералних сировина, Поузданост транспортних система, Избор и димензионисање транспортних система, Техно-економска оптимизација транспортних система.

Практична настава
На практичним вежбама и радом на студијским истраживачким радовима студент ће савладати димензионисање транспортних система у подземној експлоатацији лежишта минералних сировина коришђењем одговарајућих софтвера Helix, Talpac и Xeras.

Литература:
  1. Ристовић, И., Grujić, M., 2016: Шински транспорт, РГФ, Београд
  2. Денић, М., Стојадиновић, С., Ристовић, И., 2014: Практикум из Транспорта, ТФ Бор, Бор
  3. Ристовић, И., 2011: Континуални транспортни системи у подземној експлоатацији минералних сировина, РГФ, Београд
  4. Грујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, Београд
  5. Грујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља. РГФ, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања, Лабораторијске вежбе, Израда Елабората
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит25
Писмени испит35

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава15
Семинари15
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти