Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Техноекономска оцена пројеката у рударству 2

Предавачи:
проф. др Дејан Стевановић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: Економика у рударству, Пројектовање површинских копова, Системи површинске експлоатације
Циљ предмета:
Циљ предмета је изучавање принципа и техника за оцену неизвесности у инветиционим пројекатима у рударству.
Исход предмета:
Практично знање студента да може вршити техноекономску оцену оправданости реализације конкретних пројеката у рударству.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Концепти рудничке економије: понуда и потражња минералних ресурса, оптимална производња и капацитет копа, трошкови и процена производње у рударству, и евалуација пројеката. Технике за доношење инвестиционих одлука: временска вредност новца, амортизација, исцрпљивање, пореске регулативе, анализе о токовима готовине, и анализа ризика. Владина политика у вези са рударском привредом.

Практична настава
Практичним вежбама студенти ће свладати технo-економскe metode оцене инвестиционих пројеката уз коришћенје распложивих алата.

Литература:
  1. Ian C.Runge, Mining economics and strategy, SME, 1998.
  2. Bruce Cavender, Mineral production costs – analyses and management, SME, 1999
  3. Victor Rudenno, Mining Valuation Handbook, 4th Edition, Wiley2012.
  4. Franklin Stermole, Economic Evaluation and Investment Decision Methods, 1984.
  5. Ted G. Eschenbach, Engineering economy, Oxforduniversity Press, 2003.
  6. Nikola Dondur, Ekonomska analiza projekata, Mašinski fakultet, 2002.
  7. Б. Колоња и други, Економска евалуација пројеката у рударству, РГФ, 2017.
  8. Uputstva za rad - Xeras
Метода извођења наставе:
Предавања, Лабораторијске вежбе – Израда пројекта коришћењем реалних података.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 6 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит35
Писмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Практична настава20
Додатни услови оцењивања: -