Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Технике узорковања и анализе

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Технике узорковања и анализе
Предавачи:
проф. др Никола Лилић, доц. др Драгана Нишић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса да студенте оспособи за самостално спровођење процедуре узорковања у циљу добијања репрезентативног узорка. Теорија и практични аспекти овог курса су усмерени на развијање теренских, лабораторијских и аналитичких вештина узорковања ваздуха, воде, земљишта, биоте и индустријског отпада. Курс је прилагођен узорковању за потребе мониторинга животне средине и карактеризације отпада. Студенти ће научити да направе план узорковања, одаберу одговарајућу технику узорковања, минималну количину и број узорака и изведу узорковање у складу са препорукама релевантних стандарда и законских аката.
Исход предмета:
Обученост за самостално извођење процедуре узорковања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. термин: Увод у теорију узорковања, основни појмови, врсте узорака; 2. термин: Грешке узорковања, мерна несигурност и оцене мерења; 3-4. термин: Пробабилистичке технике узорковања; 5. термин: Непробабилистичке технике узорковања; 6. термин: Израда плана узорковања; 7. термин: Контрола узорковања (QA/QC), Ланац надзора; 8. термин: Презервација и припрема узорака; 9. термин: Подузорковање за потребе лабораторијских анализа; 10. термин: Минимална количина и минимални број узорака; 11. термин: Узорковање депонија индустријског отпада; 12. термин: Опрема за узорковање; 13-14. термин: Статистичка обрада резултата; 15. термин: Резервни термин;

Практична настава
Израда плана узорковања на конкретним примерима. Прорачун минималне количине и минималног броја узорака. Утврђивање основних параметара дескриптивне статистике. Провера репрезентативности добијених лабораторијских резултата. Извођење процедуре узорковања у теренским условима. У оквиру практичне наставе студенти израђују дневник.

Литература:
  1. Кнежевић Д., Нишић Д., Цвјетић А., Ранђеловић Д., Секулић З., Мониторинг у животној средини, Рударско-геолошки факултет, 2015
  2. Кнежевић Д., Нишић, Томанец Р., Ранђеловић Д., Карактеризација чврстог индустријског отпада, Рударско-геолошки факултет, 2016
  3. СРПС: ЦЕН/ТР 15310, Карактеризација отпада-Узимање узорака отпада, Институт за стандардизацију Србије, Београд
  4. Gilbert R., Statistical Methods for Environmental Pollution Monitoring, Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York, 1987
Метода извођења наставе:
предавања + вежбања
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30
Писмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти