ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Техника бушења и минирања

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Техника бушења и минирања
Предавачи:
проф. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са коришћењем експлозивних средстава. Образовни допринос предмета је у познавању искоришћења енергије експлозива у циљу разарања стенске масе при експлоатацији минералних сировина.
Исход предмета:
Обученост студената - будућих инжењера за руковање експлозивним средствима
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса подељен је у три дела и то: општи део, радови на бушењу и радови на минирању. Општи део обрађује историјски развој радова на бушењу и минирању, радну средину и погонску енергију неопходну за израду бушотина. У делу радови на бушењу дају се поступци изаде бушотина, механизам и теоријски принципи разарања стена, затим битни чиниоци који утичу на брзину бушења, алат и прибор за израду бушотина, као и мере заштите при изради бушотина. У делу радови на минирању дате су поделе и дефиниције привредних експлозива, средства и начини иницирања минских пуњења, као и начини испитивања експлозива и средстава за паљење. Даље се обрађује теорија детонације, чиниоци који утичу на брзину детонације, механизам разарања стена, конструкција и израда ударне патроне и начини пуњења бушотина експлозивом. Дати су и поступци и прорачуни одређивања оптималне врсте експлозива и интервала успорења, прорачун специфичне потрошње експлозива.

Практична настава
Погонска енергија. Упознавање са опремом за израду бушотина. Прорачун основних утицајних чинилаца на брзину бушења. Упознавање са средствима за минирање. Прорачун оптималне врсте експлозива и интервала успорења. Прорачун специфичне потрошње експлозива. Практичан рад са средсвима за бушење и минирање на школском руднику на Авали. Теренске вежбе. Обилазак рудника са подземном и рудника са површинском експлоатацијом.

Литература:
  1. С. Трајковић, 2011. Техника бушења и минирања, РГФ, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања, вежбе, елаборат, теренска настава.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми20
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти