Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Статика и динамика рударских машина

Предавачи:
проф. др Предраг Јованчић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: завршене мастер академске студије
Циљ предмета:
Динамика рударских машина у основи има за циљ упознавање студената на докторским студијама са овим стручно-апликативним предметом и њихово квалитетније и боље препознавање проблема у раду и одржавању рударских машина. Самим тим и пројектовање и конструисање рударских машина са овим предметом добија више на значају.
Исход предмета:
Стицање неопходног теоријског и активног практичног знања, са становишта статичког и динамичког стања и понашања рударских машина у процесу експлоатације. Оспособљеност за стручно и одговорно управљање при експлоатацији рударских машина, пројектовању рударских машина, одржавању рударских машина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Анализа конструкције рударских машина са становишта прорачуна. Анализа радних услова и оптерећења. Одређивање редуковане крутости и маса елемената конструкције рударских машина. Основни принципи математичког моделирања и анализе елемената конструкције рударских машина. Статички модели прорачуна елемената, подструктура и структуре рударске машине. Динамички модели прорачуна елемената, подструктура и структуре рударске машине. Статички прорачун и анализа померања и напона елемената, подструктура и структуре рударске машине. Динамички прорачун и анализа сопствених осцилација елемената, подструктура и структуре рударске машине. Одређивање облика принудног динамичког оптерећења. Одређивање пригушења у техничком систему рударске машине. Динамичка оптерећења конструкције машине код наглих промена услова њеног рада (убрзање, кочење, заустављање, престанак радног оптерећења, и др.). Анализа утицаја ветра при раду машине, при стајању и у ремонтном положају. Одређивање случаја оптерећења конструкције машине са присуством разних комбинација ветра. Опис и примена стандарда, прописа и препорука везаних за рударске машине. Пример статичке и динамичке анализе елемената конструкције багера. Пример статичке и динамичке анализе елемената конструкције одлагача. Пример статичке и динамичке анализе елемената конструкције транспортера..

Практична настава
Експертски студијско-истраживачки рад уз информатички подршку и софтверске пакете. Дискусија о урађеним пројектима из области и самостално дефинисање предлога семинарских радова. Дискусија о одабраним научним радовима из области статике и динамике рударских машина. Рад на припреми усмене презентације семинарских радова, извођење и коментари.

Литература:
  1. Волков Д., Черкасов В, Динамика и чврстоћа рударских машина, Рударски институт, Београд
  2. Hans Dresig, Franz Holzweißig, Maschinendynamik, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2016.
  3. Eugeniusz Rusiński, Jerzy Czmochowski, Przemysław Moczko, Damian Pietrusiak, Surface Mining Machines - Problems of Maintenance and Modernization, Springer International Publishing, 2017.
  4. Јованчић Предраг, Скрипта из предмета Статика и динамика рударских машина, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет
  5. V.K.Astashev, V.I. Babitsky, M.Z. Kolovsky, Dynamics and Control of Machines, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2000
Метода извођења наставе:
Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и коришћење софтверских пакета. Дискусија о семинарским радовима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -