Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Стабилност подземних просторија и објеката

Студијски програм:
Подземна градња (X семестар -DAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)
Назив предмета: Стабилност подземних просторија и објеката
Предавачи:
проф. др Небојша Гојковић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Механика стена и тла
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студенте рударства упозна са основним методама и техникама димензионисања подземних просторија и објеката са циљем дуготрајне стабилности и успешне експлоатације минералне сировине.
Исход предмета:
Предмет ће обезбедити слушаоцима разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности. Стабилност подземних просторија и објеката представља основу проучавања механике стена у циљу безбедног извођења рударских радова, што представља императив савремене подземне експлоатације.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Током предмета слушаоци ће се упознати са методама за оцену стабилности подземних просторија и објеката која данас представља научну основу за пројектовање, извођење објеката и експлоатацију. Познавањем физичко-механичких и техничких својства и деформабилности стена, битних за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе, упознаће се са значајем и начином проучавања напонског стања и утицаја рударских радова на стенски материјал. Посебно ће се упознати са методама анализе стабилности рударских објеката-подземних објеката.

Практична настава
Изучавање теорија лома полувезаних, невезаних стенских маса и везаних стенских маса. Изучиће се основе за напонско стање око подземних просторија и објеката. Приказаће се поступци за анализу распоред напона око просторије правоугаоног, елипсастог и кружног попречног пресека. Детаљно ће се изучити најсавременије методе за одређивање стабилности подземних просторија.

Литература:
  1. П. Милановић: “Механика стена – посебна поглавља”, Рударско-геолошки факултет, 1985.
  2. И. Јашаревић: “Механика стена, темељење, подземни радови”, књига 1 и 2, ИТ, Загреб, 1983.
  3. E. Hoek “Practical Rock Engineering”, https://www.rocscience.com/documents/hoek/corner/Practical-Rock-Engineering-Full-Text.pdf
  4. E. Hoek, P.K. Kaiser, W.F. Bawden: “Support of Underground Excavations in Hard Rock”, A.A Balkema, 1995.
  5. D.F. Coates: “Rock Mechanics Principles”, Mining Research Centre, 1970.
Метода извођења наставе:
Теоретска предавања, усмено и уз помоћ презентација израђених у Microsoft Power Point-у, практичне вежбе (демонстрационе и самосталне), израда елабората и семинарских радова
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми30
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти