Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјални системи за утовар и транспорт у подземној експлоатацији

Студијски програм:
Механизација у рударству (X семестар -DAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)
Назив предмета: Специјални системи за утовар и транспорт у подземној експлоатацији
Предавачи:
проф. др Владимир Милисављевић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за избор, прорачун, планирање коришћења и одржавања специјалних система за транспорт и утовар у подземној експлоатацији.
Исход предмета:
Стицање стручних знања из области примене специјалних система за транспорт и утовар у подземној експлоатацији
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно предавање. Класификација утоварних и транспортних система. Специјални системи за утовар, принцип рада, област примене. Специјални системи за утовар, принцип рада – делови, утоварни уређаји са ручицама, дисковима, ланцем и грабуљама. Специјални системи за утовар, принцип рада – прорачун капацитета, усклађивање рада са производним и транспортним системом. Утоварно-транспортни системи, област примене, прорачун капацитета. Специјални системи континуалног дејства – савитљиви транспортери са гуменом траком, принцип рада, област примене, прорачун капацитета. Специјални системи континуалног дејства – самоходни претоварни транспортни уређаји, принцип рада, област примене, прорачун капацитета. Специјални системи континуалног дејства – системи претоварних транспортера и мостова, принцип рада, област примене, прорачун капацитета Специјални системи дисконтинуалног дејства – специјални јамски камиони ниског профила са погоном на дизел и електричну енергију Специјални системи дисконтинуалног дејства – принцип рада, област примене, прорачун капацитета, оптимизација рада у зависности од капацитета производње и капацитета главног транспортног система. Компензациони уређаји, врсте и конструкционе карактеристике. Компензациони бункери са покретним дном. Стационарни компензациони уређаји. Хоризонтално-просторни компензациони бункери, са и без механизма за утовар. Покретни компензациони бункери. Израчунавање капацитета и локације бункера. Оптимизација транспортног система

Практична настава
Специјални системи за утовар, принцип рада – прорачун капацитета, усклађивање рада са производним и транспортним системом. Утоварно-транспортни системи, прорачун капацитета. Специјални системи континуалног дејства – прорачун капацитета. Специјални системи дисконтинуалног дејства – прорачун капацитета, оптимизација рада у зависности од капацитета производње и капацитета главног транспортног система. Компензациони уређаји – Израчунавање капацитета и локације бункера. Оптимизација транспортног система.

Литература:
  1. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији, уџбеник;
Метода извођења наставе:
Предавања уз подршку мултимедијалних презентација. Практична настава обухвата рачунске вежбе, прорачун и полагање два колоквијума.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти