Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјални поступци израде подземних просторија

Студијски програм:
Подземна градња (IX семестар -DAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Специјални поступци израде подземних просторија
Предавачи:
проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање и теоретска и практична обука са методама израде подземних просторија у специјалним условима, као што су велики прилив воде, раседне зоне, невезан материјал и друго. Завршетком овог курса студенти су оспособљени да могу самостално обављати задатке који се у пракси буду постављали пред њих.
Исход предмета:
Стеченим знањима студенти су оспособљени да класификују радну средину, пројектују, дефинишу технологију израде подземних просторија у специјалним односно рударско-геолошки екстремним условима и начин њиховог осигурања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно предавање, Општи појмови, Радна средина, Класификације, Методе израде у посебно тешким условима, Методе побољшавања радне средине.

Практична настава
Физичке и технолошке особине радне средине.Класификација стенске масе са становишта израде подземних просторија, Специјалне методе за окна мале дубине, Израда окана уз предходно ињектирање, Меода израде окана уз предходно замрзавање,Израда окана бушењем под специјалним условима, Вежбе на школском руднику.

Литература:
  1. Јовановић П., 1990: Израда јамских просторија, РГФ Београд.
  2. Антуновић Коблишка М., 1973: Општи рударски радови, Грађевинска књига Београд.
  3. Видановић Н., Токалић Р., 2002: Практикум из израде јамских просторија, РГФ Београд.
  4. Јовановић П., 1983: Димензионисање јамских просторија, радне операције и дефинисање радне средине, РГФ Београд.
Метода извођења наставе:
-
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти