Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјалне методе минирања и рушења објеката

Студијски програм:
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)
Назив предмета: Специјалне методе минирања и рушења објеката
Предавачи:
проф. др Лазар Кричак, др Миланка Неговановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање студената са начинима и поступцима примене експлозива при специјалним методама минирања, као и поступцима рушења објеката минирањем и применом механизације.
Исход предмета:
Стицање знања која се касније могу применити у пракси из области специјалних минирања и рушења објеката.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријске основе рушења. Основне физичко – механичке и техничке карактеристике радне средине. Основне физичко – механичке и техничке карактеристике радне средине. Грађевинске конструкције. Опрема за бушење, експлозиви, средстава за иницирање. Основни параметри минирања. Минирање зграда и објеката. Минирање високих објеката. Подводна минирања. Примена експлозива при изради канала и у пољопривреди. Торпедовање бушотина. Вађење пањева експлозивом. Минирање леда. Машинско рушење објеката. Мере заштите при рушењу објеката минирањем. Мере заштите при рушењу објеката механизацијом. Потребна документација за рушење објеката.

Практична настава
Показне вежбе у лабораторији применом школских узорака експлозива и средстава за иницирања, која се користе при специјалним минирањима и рушењу објеката и софтверских пакета који се примењује у тој области. Теренске вежбе на школском руднику на Авали.

Литература:
  1. Пуртић Н.,Бушење и минирање. РГФ, Београд, 1991.
  2. Кричак Л.,Сеизмика минирања. РГФ, Београд, 2005.
  3. Риђешић И.,Технологија извођења минерских радова у урбаним срединама, Институт за безбедност, Београд, 1992.
  4. Berta Giorgo.,Explosives an engineering tool. Milano, Italesplosivi, 1990.
  5. British Standard, Code of practice for demolition, Committee for Building and Civil Engineering, UK, 2000.
Метода извођења наставе:
Предавања се изводе уз подршку рачунарских презентација. Практична настава - показне вежбе у лабораторији и обилазак терена.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит55

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
семинарски25
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти