Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Савремени материјали

Предавачи:
проф. др Сузана Лутовац
Студијски програм:
Рударско инжењерство(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студенти упознају са најновијим савременим-неметалним материјалима: керамичким, полимерним и композитним материјалима. Стечена знања обезбеђују познавање технологије добијања савремених материјала, њихове карактеристике, оптималан избор материјала за одређену намену, као и предвиђање понашања материјала у различитим условима експлоатације. Даљи правци на освајању нових материјала и побољшању особина постојећих материјала.
Исход предмета:
У оквиру овог курса изучавају се фундаменталана и примењена знања у развоју, производњи, модификовању и примени савремених материјала у разним индустријским и другим областима. Од изузетне важности за праксу је познавање механичких и других карактеристика полимера, композита и керамике да би се могле одредити оптималне везе између напона и деформација, еластичности и микропластичности, лома и високоеластичности. Примена теориских и практичних знања на прорачуне и избор материјала за одређене индустријске сврхе.
Садржај предмета:

Теоријска настава
• Увод у науку о савременим материјалима. • Методологија избора материјала у инжењерству. • Најчешће коришћени савремени материјали: керамички, полимерни и композитни материјали. • Основи керамике и стакла. Карактеризација керамичких материјала. Савремено процесуирање керамичких прахова материјала. Порозни неоргански материјали. • Основи структуре и својства полимерних материјала. Прерада полимерних материјала. Термопластични и термостабилни полимери. Помоћне сировине, адитиви, пластификатори, пунила. Еластомери. Неметалне превлаке. Примена полимерних материјала у рударству. • Увод у композитне материјале. Састав и особине композита. Добијање композитних материјала. Карактерисање композитних материјала. Функционални и конструкциони композити. Полимерни композити и њихова примена у рударству. • Примена теоријских знања на прорачуне корисне за индустријске сврхе.

Практична настава
• Испитивање керамичких материјала. • Испитивање термопластичних и термостабилних полимера. • Еластомери и транспортне траке – стандардна испитивања. • Неметалне превлаке као заштита од хабања и абразије – радна кола центрифугалних пумпи, цеви за транспорт флуида и пулпе.

Литература:
  1. P. Trifunović, R. Tokalić, N. Đukanović, (2009): Materijali u rudarstvu, RGF Beograd
  2. D.L. Chung, (2002): Composite materials, science and applications, functional materials modern technologies, Springer, London
  3. R. Aleksić, (2007): Kompozitni materijali, beleške sa predavanja, skripta, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
  4. D. Gay, S.V. Hoa, S.W. Tsai, (2003): Composite materials design and applications, CRC Pres, Boca Raton London New York Washington, D.C.
  5. B. Plavšić, (1996): Polimerni materijali-nauka i inženjerstvo, Naučna knjiga, Beograd
Метода извођења наставе:
Предавања, презентације, филмови, лабораторијске вежбе, рачунске вежбе.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -