Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Савремени геодетски инструменти и мерни системи

Предавачи:
проф. др Александар Ганић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се докторанти упознају са новим технологијама и њиховим применама у савременим геодетским уређајима и мерним системима, као и софтверским пакетима за аквизицију, обраду и презентацију података, који прате ове инструменте.
Исход предмета:
Оспособљеност кандидата да предлажу и реализују алтернативна решавања геодетско-мерачких проблема на рудницима, која су ергономичнија, квалитетнија и прецизнија у односу на класична решења.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Роботизоване тоталне станице. Smart станице (тотална станица+ГПС). ГНСС/ГПС системи. ГНСС геодетски системи и референтне мреже. ГПС пријемници за прикупљање ГИС података и мобилни ГИС. 3Д ласер скенери. LiDAR технологија. 3Д ласерски даљиномери. Мониторинг сензори и софтвери за праћење померања и/или слегања природних и вештачких објеката. Аеро сензори и камере. Локатори подземних инсталација. Грађевински линијски ласери, ласери за полагање цеви, ласери за контролу машина. Системи за аутоматизацију грађевинских и рударских машина. Софтверски пакети за аквизицију, обраду и презентацију података.

Литература:
  1. http://www.leica-geosystems.com
  2. http://www.trimble.com/survey/
  3. http://www.sokkia.com/
  4. http://www.topcon-positioning.eu/
  5. http://www.riegl.com/
  6. http://www.optech.ca/
  7. http://www.nikonpositioning.com/
Метода извођења наставе:
Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -