Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Разлагање експлозивних материја

Предавачи:
проф. др Миланка Неговановић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Проучавање различитих облика разлагања експлозивних материја, теоријa детонације и дејства експлозије на околну средину.
Исход предмета:
Стицање знања које се може применити практично при минирању у рударству или при даљем научном усавршавању из ове области.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција експлозивних материја и експлозива. Класификација експлозија. Облици разлагања експлозивних материја. Горење, дефлаграција, детонација. Карактеристике експлозива. Класификација екплозивних материја и експлозива. Системи за иницирање. Почетни импулс и осетљивост експлозивних материја. Почетни импулс и механизам побуђивања експлозивног разлагања. Осетљивост експлозивних материја. Реакција експлозива. Опште поставке о процесу разлагања експлозива. Теорије детонације. Хидродинамичка теорија детонације. Механизам простирања детонације. Карактеристике идеалне детонације. Зона хемијске реакције и чело детонационог таласа. Детонациони притисак. Почетни параметри ударног таласа насталог ширењем продуката детонације. Ефекти детонације у ваздуху и води. Ефекти детонације у чврстој средини. Специфични ефекти детонације. Кумулативни ефекат. Притисак експлозије. Дејство експлозије на околну стенску масу. Дејство експлозије мине у неограниченој чврстој средини. Дејство експлозије мине у ограниченој чврстој средини. Дејство експлозије мине у мекој и пластичној средини. Бушотински притисак. Енергетски биланс експлозије. Канални ефекат.

Практична настава
Практична настава ће се одвијати у форми самосталног рада кандидата на задату тему у складу са избором теме докторске дисертације.

Литература:
  1. Пуртић, Н., Бушење и минирање, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1991.
  2. Савић, М., Минирање на површинским коповима, Институт за бакар, Бор, 2000.
  3. Стаматовић, А., Физика експлозије, Ivexy.d.o.o., Београд, 1996.
  4. Максимовић,П., Технологија експлозивних материја, Војноиздавачки Завод, Београд, 1972.
  5. Cook M.A, The Science of Industrial Explosives. Ireco Chemicals, Salt Lake City, UT, USA, 1974.
  6. Бајић З., Иницијални и бризантни експлозиви. АГМ књига д.о.о, Београд, 2015.
  7. Baker W.E.,Explosions in Air. University of Texas Press, Austin, Texas, 1973.
  8. Орленко, Л.П., Физика взрыва и удара, Физматлит, Москва, 2008.
Метода извођења наставе:
Консултације са кандидатима. Самостална израда семинарског рада. Одбрана семинарског рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -