Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Пумпе, компресори и вентилатори

Предавачи:
доц. др Александар Маџаревић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, експлоатишу и одржавају постројења чији су део пумпе, компресори и вентилатори.
Исход предмета:
По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да препознају и опишу разне врсте и конструкције пумпи, компресора и вентилатора, израчунају енергетске параметре пумпи, компресора и вентилатора, израчунају, одреде радну тачку система.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Опис пумпи и вентилатора. Биланс енергије . Клипне пумпе.Центрифугалне пумпе Унутрашњи рад, рад кола и корисни рад. Јединични рад струје - напор. Одређивање напора по дефиницији и према траси цевовода. Ојлерова једначина за турбомашине. Кавитација. Кавитацијска резерва. Коефицијент кавитације. Одређивање црпне висине пумпе. Утицај својства радног флуида на карактеристике пумпи - утицај вискозности течности на радне карактеристике пумпи.Клипни компресори. Једностепени клипни компресор. Вишестепени клипни компресор. Компресори са обртним клипом. Компресори са течним клипом. Завојни компресори. Карактеристичне криве. Турбокомпресори. Вентилатори. Радне криве.

Практична настава
На часовима се раде рачунски примери градива које је обрађено на предавањима

Литература:
  1. В. БаталовићХидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, РГФ, Београд 1996
  2. В.Баталовић Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, НИС Нови Сад, 2001.
  3. О. Fabris, M. Grljuščić, Kompresori, Sveučilište u Splitu, 2010
Метода извођења наставе:
Предавања, вежбања, семинарски радови, колоквијуми
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми50
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -