Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Пројектовање подградних система

Предавачи:
проф. др Раде Токалић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са методама прорачуна, избором модела, алгоритма и компјутерских програма који се користе за пројектовање подградних конструкција у рудницима (дрвене подграде, подграде од челика, бетона, армираног бетона, прсканог-торкрет бетона, зидане подграде, монтажне подграде и висеће подграде). Даљи правци на освајању нових врста и типова подгада и побољшању особина постојећих.
Исход предмета:
Оспособњени стручњаци који могу решити проблем дефинисања подградне конструкције у функцији услова радне средине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру овог курса изучава се комплекс проблема из области пројектовања и прорачуна различитих типова и облика подградних конструкција које се најчешће користе у рудницима. Међу најважнијим питањима издвајају се: оптерећење на подграду, облик подградне конструкције, носивост конструкције, одговарајући материјал, услови под којим конструкција треба да носи оптерећење (услови рада конструкције), дефинисање оптималних димензија и др. Сва ова питања обрађена су у складу са прихваћеним теоријским и практичним инжењерским методама и принципима.

Практична настава
На основу радне средине, уз помоћ савремених метода, прорачун оптерећење на подграду-методе, избор облика подградне конструкције, прорачун носивости конструкције, избор материјала, услови рада конструкције, дефинисање оптималних димензија и др., практична провера на опитним деоницама.

Литература:
  1. Трифуновић П., Токалић Р., Ђукановић Н., 2009: Материјали у рударствуи, РГФ Београд.
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Јовановић П., 1995.: Пројектовање и прорачун подграде хоризонталних подземних просторија, књиге 1- 3, Конструктивни облици и прорачун подграде, РГФ Београд.
  4. Проширена литература: Доступна литература о методама и поступцима прорачуна подземних подградних конструкција
  5. Интернет
Метода извођења наставе:
Предавања, презентације, филмови, лабораторијске вежбе, вежбе на факултетском руднику, рачунске вежбе, самосталне презентације студената и израда семинарских радова, израда подградне конструкције на опитној деоници, мерења, обрада резултата и закључци.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Практична настава20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -