Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Продужетак животног века рударских машина

Предавачи:
проф. др Драган Игњатовић, проф. др Предраг Јованчић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са методама испитивања, дијагностике стања и понашања у циљу продужетка животног века рударских машина
Исход предмета:
Овладавање стручним знањима о методама начинима испитивања, дијагностике стања, методама процене преосталих могућности у циљу ревитализације и модернизације рударских машина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање са курсом, начин предавања и полагања испита. Захтеви и ограничења примене рударских машина у условима рада на површинским коповима. Услови експлоатације рударских машина, утицај радне средине на животни век. Динамички карактер животног циклуса рударских машина, одржавање и животни циклус машина. Потупци дефектаже (стандарди и методе испитивања). Структуирање и декомпозиција рударских машина у циљу оцене стања. Дијагностика стања и понашања рударских машина. Математички модели у циљу одређивања стања и приоритета ревитализације. Методе на бази вишеатрибутивне и вишекритеријумска анализа са тежинским факторима, Методе на бази експертних система (фази логика, неуронске мреже, и др) Економски модели процене (статичка и динамичка анализа). Оцена преосталог радног века.

Практична настава
У оквиру истраживачког рада радиће се семинарски радови везани да дијагностику и процену продужетка животног века рударске опреме

Литература:
  1. Слободан Ивковић, Игњатовић Драган, Милош Танасијевић, Предраг Јованчић, Пројектовање одржавања опреме површинских копова угља РГФ 2008
  2. Јован Тодоровић, Инжињерство одржавања техничких система, ЈУМВ, Београд, 1993.
  3. Слободан Ивковић, Откази елемената рударских машина, РГФ Београд, 1997
  4. Стандард - DIN 22261
  5. Продужетак радног века основне опреме на површинским коповима угља Електропривреде Србије, РГФ 2004
Метода извођења наставе:
Теоријска настава се изводи у виду класичних предавања у учионици уз мултимедијалну подршку. Истраживачки рад се изводи кроз израду елабората
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -