Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Примена метода меког рачунарства у рударском инжењерству

Предавачи:
проф. др Игор Миљановић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са soft computing методама и њиховом применом у рударству и заштити животне средине.
Исход предмета:
Студент је обучен за идентификацију проблема који се могу решавати soft computing методама и развој модела појава и процеса у рударству и заштити животне средине применом soft computing метода: генетски алгоритми, фази логика, неуронске мреже и хибридне методе.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод у филозофију soft computing метода. Концепт и историјски развој. 2. Преглед soft computing метода. Класификација, области примене. 3. Увод у фази логику. Основни појмови. Фази скупови. Фази аритметика. 4. Фази модели закључивања Мамдани, Такаги - Сугено. Фази модели појава и процеса у пракси. 5. Фази 2. 6. Еволуционa израчунавањa. 7. Увод у генетске алгоритме. Развој. Елементи генетских алгоритама. 8. Примене генетских алгоритама. 9. Увод у неуронске мреже. Модел неуронске мреже. Развој. 10. Обучавање неуронских мрежа. Имплементација неуронских мрежа. 11. Хибридне методе меког рачунарства. Неуро-фази системи. 12. Теорија хаоса. 13. Интелигенција групе. 14. Остале методе меког рачунарства. 14. Софтверска имплементација soft computing метода. Matlab, R, Octave. 15. (Резервни термин)

Практична настава
1. Проблем фази линеарне оптимизације у површинској експлоатацији (2 термина) 2. Фази моделовање процеса припреме минералних сировина (2 термина) 3. Фази модел предвиђања потреса од минирања (1 термин) 4. Избор технологије откопавања (2 термин) 5. Примена адаптивних генетских алгоритама у пројектовању у рударству (2 термина) 6. Примена неуро-фази система у проблемима рударског инжењерства (1 термин) 7. Израда семинарског рада (5 термина)

Литература:
  1. Zilouchian A., Jamshidi M., (eds), Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies, CRC Press, 2001.
  2. Mitchell M., An introduction to Genetic Algorithms, MIT Press, 1999.
  3. Rutkowski L., Neuro-fuzzy systems, Structures, Learning and Performance Evaluation, Kluwer, 2004.
  4. Teodorović D., Šelmić M., Računarska inteligencija u saobraćaju, Saobraćajni fakultet, 2012.
  5. Кузмановић Д. и др. Увод у теорију хаоса, Саобраћајни факултет, 2013.
Метода извођења наставе:
Усмена излагања, практична настава (израда задатака), рад на рачунару.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања0
Практична настава0
Колоквијуми20
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -