Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Примена метода анализе нелинеарних временских серија у инжењерству

Предавачи:
проф. др Небојша Васовић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање докторанада са основним техникама анализе нелинеарних дискретних и континуалних временских серија.
Исход предмета:
Очекује се да докторанди усвојене технике анализе нелинеарних временских серија примене на низове података осматрања из инжењерске праксе: динамика кретања клизишта, осциловање тла за време минирања и рударски изазваних потреса, вибрације услед рада машина, и др.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Наставне јединице: 1. Увод у анализу нелинеарних временских серија. 2. Фазна раван. 3. Фуријеов спектар снаге. 4. Анализа сурогат података. 5. Тестирање линеарности. 6. Теорема о развијању у одређеном временском интервалу (delay embedding theorem). 7. Поступак узајамне информације. 8. Техника привидно најближе вредности. 9. Детерминистички тест. 10. Тест стационарности. 11. Одређивање максималног Љапуновљевог експонента - Вулфова и Розенштајнова метода. 12. Корелациона димензија.

Практична настава
Нумеричка анализа задатих временских серија.

Литература:
  1. Kantz, H., Schreiber, T. 2004. Nonlinear time series analysis, Cambridge University Press.
  2. Small, M. 2005. Applied nonlinear time series analysis - applications in physics, physiology and finance, World Scientific series on Nonlinear Science, Series A, Vol.52.
  3. Perc, M. 2006. Introducing nonlinear time series analysis in undergraduate courses, Fizika A, Zagreb.
  4. Kugiumtzis, D., Tsimpiris, A. 2010. Measure of analysis of time series (MATS): A MATLAB toolkit for computation of multiple measures on time series data bases. Journal of statistical software, Vol.33, Issue 5.
  5. Abarbanel, H. 1996. Analysis of observed chaotic data, Springer.
Метода извођења наставе:
презентације, консултације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
60

Предиспитне обавезе Поена
Семинари2x20
Додатни услови оцењивања: -