Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Примена ГИС у рударским мерењима

Предавачи:
проф. др Игор Миљановић
Студијски програм:
Рударска мерења (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање принципа рада са CAD и open source GIS алатима. Стицање основних вештина неопходних за самосталан рад и интеграцију GIS и CAD алата.
Исход предмета:
Студент је оспособљен за рад у QGIS, просторну анализу и интерпретацију података и израду карата. Влада основама коришћења програмског језика Python. Упознат је са освнама база података у QGIS. Влада реализацијом GIS задатака у програмима компаније Autodesk.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод у QGIS. 2. Увоз података. Манипулација форматима. Векторски и растерски формати. 3. Базе података у QGIS. SpatialLite, PostGreSQL. Припрема података 4. Анализа просторних података. 5. Израда и приказ карата. 6. Спрега QGIS са подацима Google Earth система. 7. GRASS GIS. Интеграција у QGIS. 8. Програмирање у GIS. Елементи програмског језика Python. 9. Вишекритеријумска анализа и географски информациони системи. 10. Теоријски аспекти интеграције GIS и CAD система. 11. Формат и размена података GIS и CAD система. DXF. 12. Реализација задатака GIS кроз Autocad Civil 3D i Map 3D. 13. AutoCAD InfraWorks 360 14. Рад у групама. Кооперативни рад са QGIS и CAD системима. 15. (Резервни термин)

Практична настава
1. Интерфејс QGIS (1 термин) 2. QGIS пројекат (4 термина) 2. Примена GRASS GIS (2 термина) 3. Употреба Google Earth система. 4. AHP и ANP у ГИС (2 терминa) 5. Трансфер података QGIS - AutoCAD Civil 3D, Map 3D (1 термин) 6. Рад у AutoCAD InfraWorks 360 (2 термина) 7. Анализа QGIS пројеката (1 термин) 8. (Резервни термин)

Литература:
  1. Mandel A., et al., QGIS 2 Cookbook, Packt Publishing, 2016.
  2. CAD and GIS integration, Karimi H. A., Akinci B., (eds.), CRC Press, 2010.
  3. Lawhead J., QGIS Python Programming Cookbook, Packt Publishing, 2015.
  4. Malczewski J., Rinner C., Multicriteria Decision Analysis in Geographic information science, Springer, 2015.
  5. Menke K., et. al., Mastering QGIS, Packt Publishing, 2015.
Метода извођења наставе:
Усмена излагања, практична настава (израда задатака)
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -