Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Посебна поглавља из израде подземних просторија

Предавачи:
проф. др Раде Токалић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Продубљивање већ стечених, како теоријских тако и практичних знања из проблематике израде подземних просторија, везано за израду завршног докторског рада.
Исход предмета:
Теоријско и практично оспособљавање кандидата за самостално решавање најсложенијих задатака из проблематике подземне градње.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса дефинише ментор за сваког кандидата посебно, у зависности од теме докторске дисертације из следећих дисциплина: Радна средина, Бушење, Минирање, Израда подземних просторија комбинованим машинама, Подграђивање, Специјални поступци израде подземних просторија.

Практична настава
Израда семинарског рада на задату тему.

Литература:
  1. Антуновић Коблишка М., (197): Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд
  2. Јовановић П., (1990): Израда јамских просторија, РГФ Београд
  3. Јовановић П., (1995): Пројектовање и прорачун хоризонталних подземних просторија, РГФ Београд
  4. Јовановић П., Зековић М., и други (1990): Разарање стена и руда експлозивом, РГФ Београд
Метода извођења наставе:
Предавања + вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Практична настава20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -