Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Планирање и оптимизација површинских копова

Предавачи:
проф. др Дејан Стевановић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање са процесом доношења основних стратешких одлука коришћењем савремених метода оптимизације и дугорочног планирања на површинским коповима.
Исход предмета:
Успешно савлађивање програма овог предмета треба да омогући студенту: Разумевање значаја и критеријума за доношење стратешких одлука везаних за оптимизацију и план развоја рударских радова, Дефинисање циљева производње, Разумевање анализа које је потребно спровести како би се донеле стратешке одлуке које дефинишу контуру копа и дугорочног планирања, Разумевање основних принципа максимизирања економске вредности кроз све фазе развоја копа.
Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру програма студенти ће се упознати са савремених принципа оптимизације и дугорочног планирања површинских копова. Ови принципи подразумевају основе и неопходне (елементе) параметре и методе у креирању и манипулацији геолошког блок модела, На курсу се апострофира трансформација геолошког у технолошки модел и даља трансформација технолошког у економски блок модел. Такође студенти разумевање и одабир параметара, као и основних оптимизационих алгоритама, разумевање критеријума за доношење стратешких одлука из области оптимизације и планирања. Упознаће се са основним методама трансформацију оптималне завршну контуру,

Практична настава
Решавањем задатака са реалним подацима и коришћењем мини-блок (3Д) или грид (2Д) модела лежишта метала и угља, студенти стичу знања о оптимизацији контуре површинског копа и дугорочном планирању. Такође студенти ће на вежбама бити у прилици да се упознају и са свременим и водећим програмским пакетима из области оптимизације и дугорочног планирања на површинским коповима (Wittle, Surpac, Minex).

Литература:
  1. Божо Колоња, Пројектовање површинских копова, РГФ, 2005.
  2. William Xustrulid and Mark Kuchta, Open pit mine planning and design, Taylor&Francis, 2006.
  3. H. L. Hartman, ed., SME Mining engineering handbook, AIME, New York, 1992. (SME).
  4. B. A. Kennedy, ed., Surface mining, 2nd ed., AIME, New York, 1990. (SME).
  5. Uputstva za rad – Whittle, Surpac, Minex, Minesched
Метода извођења наставе:
Предавања, Лабораторијске вежбе – Израда Пројекта коришћењем савремених и водећих програмских пакета.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања15
Семинари15
Додатни услови оцењивања: -