Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Отпорност материјала

Предавачи:
проф. др Инес Гроздановић, доц. др Ана Петровић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Инжењерство нафте и гаса(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање студената са елементима теорије и задацима из Отпорности материјала
Исход предмета:
Оспособљавање студената да решавају конкретне задатке из области Отпорности материјала у инжењерској пракси
Садржај предмета:

Теоријска настава
1.Увод, 2. Геометријске карактеристике равних површи, 3.Аксијанлно напрезање штапа (статички неодређени задаци), 4.Елементи теорије напона и деформација 5.Конститутивне једначине 6. Хипотезе о лому материјала, 7.Увијање, 8.Савијање, 9.Смицање, 10.Извијање штапа, 11.Сложено напрезање греде, 12. Одређивање еластичне линије греде. 13.Статички неодређење греде 14, Методе деформационог рада.

Практична настава
Задаци из области обухваћених теоријом

Литература:
  1. Иван Шестак Инес Гроздановић, Отпорност материјала, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2002
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит36
Писмени испит24

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава0
Колоквијуми30
Семинари0
Додатни услови оцењивања: -