Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи неорганске технологије

Предавачи:
проф. др Милена Костовић
Студијски програм:
Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са основама неорганске технологије у којој се као сировине користе природне минералне сировине, а које се пре коришћења са циљем да се добије одговарајући квалитет подвргавају одређеним поступцима и процесима припреме минералних сировина.
Исход предмета:
Теоријско и практично оспособљавање за рад у области неорганске хемијске технологије која као сировине првенствено користи природне минералне сировине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Технолoгија горива. Показатељи квалитета чврстих горива. Садржај пепела. Топлотна вредност. Гасификација чврстих горива-ваздушни, водени и мешани гас. Сува дестилација угља-коксовање и полукоксовање. Неорганска малтерна везива. Сировине за производњу. Природне минералне сировине (кварц, кречњак, глина, гипс, магнезит, доломит). Технолочки процес производње везива- цемент, креч, гипс, магнезијумова везива. Технологија керамике. Квалитет природних минералних сировина (глине, кварц, фелдспати) за производњу фине и грађевинске керамике. Индустријски процес производње фине и грађевинске керамике. Тест I. Технологија ватросталних материјала. Шамотни, магнезитни, хром магнезитни, силика и графитни ватроcтални производи. Сировине (глине, магнезит, хромит, кварц, графит) и процес производње. Технологија стакла. Сировине и процес производње силикатног стакла. Технологија вештачких ђубрива. Захтеви у погледу квалитета сировина за коришћење у процесу производње вештачких ђубрива. Производња суперфосфата и азотних вештачких ђубрива. Вода. Квалитет природних вода. Тврдоћа воде. Поступци омекшавања воде. Индустријске отпадне воде. Тест II.

Практична настава
Топлотна вредност горива (рачунски задаци); Добијање полухидратног гипса загревањем до 1300C; ИЦ спектри гипса и полухидратног гипса; Одређивање ватросталности глина- Сегерове пирамиде; Тврдоћа воде (рачунски задаци); Омекшавање воде јоноизмењивачима; Надокнада вежби

Литература:
  1. С. Попов, Љ.Костић-Гвозденовић, “Неорганска хемијска технологија” Изабрана поглавља, РГФ, Београд, 1984.;
  2. Љ. Костић-Гвозденовић, Р. Нинковић, ”Неорганска хемијска технологија”, ТМФ, Београд, 1997.;
  3. 3.Р. Нинковић, Л. Кнежић, Љ. Костић-Гвозденовић, Н. Благојевић, Б. Божовић, В. Павићевић, “Неорганска хемијска технологија-Практикум”, ТМФ Београд, 2001.
Метода извођења наставе:
Предавања; практична настава; израда лаб.дневникa
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Колоквијуми0
тестови (два) и дом. задаци20
Додатни услови оцењивања: -