Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основе бушења и минирања

Предавачи:
проф. др Лазар Кричак, проф. др Миланка Неговановић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање основног теоријског и практичног знања из области бушења минских бушотина, класификације и карактеристика експлозива, система за иницирање и метода минирања у рударству.
Исход предмета:
Предмет представља базу за даље изучавање анализе параметара бушења и минирања, позитивних и негативних ефеката минирања и специјалних метода минирања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Физичко-механичке и техничке карактеристике стена. Класификација поступака бушења минских бушотина. Ударно бушење. Опрема, прибор и режим ударног бушења. Ротационо бушење. Опрема, прибор и режим ротационог бушења минских бушотина малог и великог пречника. Ударно -ротационо бушење. Опрема, прибор и режим ударно-ротационог бушења минских бушотина малог и великог пречника. Пнеуматски, електрични, хидраулични чекић за бушење. Дубински чекић за бушење. Лаке лафетне бушилице са зависном ротацијом. Бушилице са појачаним заокретним механизмом. Лаке бушилице са дубинским бушаћим чекићем. Самоходне бушилице са лафетним чекићима.Бушилице са пнеуматским бушаћим чекићима. Бушилице са хидрауличним бушаћим чекићем. Самоходне бушилице са дубинским бушаћим чекићима. Тешке самоходне комбиноване бушилице. Ротационо - ударно бушење. Опрема, прибор и режим ротационо - ударног бушења. Немеханички поступци бушења. Дефиниција и класификација експлозивних материја и експлозива. Карактеристике експлозива. Иницијални експлозиви. Привредни експлозиви. Системи за иницирање. Припрема ударне патроне и појачника. Пуњење минских бушотина експлозивом. Механизовано пуњење минских бушотина. Зачепљење минских бушотина. Теорије детонације. Механизам дејства експлозије на окружујућу средину. Класификација метода минирања. Параметри бушења и минирања. Израда подземних рудничких просторија минирањем. Израда ходника минирањем. Израда окна минирањем.Израда комора и проширења минирањем. Поступак обавештавања минирања.Ускладиштење, транспорт и уништавање експлозива и експлозивних средстава.

Практична настава
Поступци, опрема и прибор за бушење минских бушотина – показна вежба на терену. Прорачун основних параметара бушења минских бушотина - рачунске вежбе и израда елабората. Експлозиви и системи за иницирање - лабораторијске показне вежбе применом школских узорака и теренске вежбе на школском руднику Авала. Припрема ударне патроне и појачника- лабораторијске показне вежбе применом школских узорака . Конструкције минских пуњења, шеме иницирања - теренске вежбе. Прорачун параметара минирања - рачунске вежбе и израда елабората.

Литература:
  1. Пуртић, Н., Бушење и минирање, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1991.
  2. Савић, М., Минирање на површинским коповима, Институт за бакар, Бор, 2000.
  3. Jimeno, C.L., Jimeno, E.L., Carcedo, F.J.A, Drilling and blasting of rocks, A.A.Balkema, Rotterdam, Brookfield, 1995.
  4. Кричак, Л. Сеизмика минирања, Центар за минирање, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2006.
  5. ISEE, Blasters’ Handbook -17th edition. ISEE, Ohio, USA, 2000.
  6. Johansen J., Modern trends in tunnelling and blast design. Lier, Norway, 1997.
  7. Goghale,B.V., Blasthole drilling technology. Multifields India, 2003.
Метода извођења наставе:
Теоријска предавања - применом рачунарских презентација и видео приказа. Практичне вежбе - показне вежбе у лабораторији, вежбе на школском руднику Авала, решавање задатака, израда елабората.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит20
Усмени испит35

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава15
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -