Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Организација градње

Студијски програм:
Подземна градња (X семестар -DAS)
Назив предмета: Организација градње
Предавачи:
проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање са могућим начинима организације подземне градње користећи научне методе већ постигнуте у свету и код нас. Упознавање са економиком пословања предузећа у целини, а посебно приликом израде подземних објеката.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за пројектовање, предмер и предрачун радова, организацију радова на градилишту, уз поштовање важеће законске регулативе, безбедности и заштите на раду.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно предавање, Развој организације рада, Производни фактори и њихов утицај на производњу, Припрема процеса градње, Организација извођења радова на градилишту, Оперативна истраживања. Методе планирања, Пројектовање организације градње, Припремни радови, Законска регулатива, Организација руковођења и управљања, Економика градње.

Практична настава
Уводне вежбе, Избор оптималне механизације, Прорачун расположивости, Мрежно планирање, Ортогонални планови, Линеарно програмирање, Нормативи и нормирање, Предмер и предрачун радова, Организација израде хоризонтаалних просторија, Оргаизрација израде вертикалних просторија, Посета градилишту.

Литература:
  1. 1. Митић Р.: Изградња и реконструкција инвестиционих објеката
  2. 2. Живковић М.: Организација градилишта
  3. 3. Живановић В., Ковачевић С.: Организација рударске производње
  4. 4. Трбојевић Б.: Организација грађевинских радова
  5. 5. Ставрић и остали: Економика предузећа
Метода извођења наставе:
Предавања, презентације, филмови, рачунске вежбе, посета пројектном бироу и посета објектима у изградњи.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти