Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Оптимизација система површинске експлоатације

Предавачи:
проф. др Дејан Стевановић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање са принципима и техникама моделирања и евалуације система површинске експлоатације са техничког и економског аспекта.
Исход предмета:
Разумевање поступака техно-економске анализе и методологије оцене пројекта. Оспособљеност за примену метода и процедура техно-економског моделирања коришћењем одговарајућих софтвера. Оспособљеност за самостално истраживање у областима моделирање система експлоатације и економсе евалуације.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Програм курса ће омогућити студенту практично знање и разумевање метода техно-економског моделирања и анализе континуалних, дисконтинуалних и комбинованих система експлоатације на површинским коповима. Анализираће се процена економског века рада опреме, фиксних и оперативних трошкова, као и компаративне методе избора варијантних решења.

Практична настава
Практичним вежбама студент ће свладати техничко и економско моделирање коришћењем Runge софтвера Haulsim, Таlpac и Xeras

Литература:
  1. Божо Колоња, Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, 2004.
  2. Ранко Боровић, Транспорт тракастим транспортерима, РГФ, 1997
  3. Pavlović V., 1998: Sistemi površinske eksploatacije, RGF, Beograd.
  4. Ian C.Runge, Mining economics and strategy, SME, 1998.
  5. Bruce Cavender, Mineral production costs – analyses and management, SME, 1999
  6. Упутства за рад – Talpac, Xeras
Метода извођења наставе:
Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и рад са појединцем.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит25
Писмени испит35

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -