Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Оптимизација система одводњавања на површинским коповима

Предавачи:
проф. др Томислав Шубарановић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са објектима, системима и оптимизацијом система одводњавања у површинској експлоатацији
Исход предмета:
-
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Уводни део; 2. Објекти и уређаји у системима одводњавања; 3. Израда релационе базе података за правилан избор система одводњавања; 4. Анализа услова за избор система одводњавања; 5. Дефинисање капацитета система за одводњавање; 6. Оптимизација система одводњавања у површинској експлоатацији; 7. Даљински надзор и управљање системима одводњавања; 8. Примена специјализованих софтвера у анализи рада постојећих и пројектовању нових система за одводњавање

Практична настава
Упознавање са радом софтверских пакета за одводњавање, рад на конкретним примерима и рад и упознавање система одводњавања на терену.

Литература:
  1. Павловић В., Шубарановић Т., Поломчић Д., (2012): Системи одводњавања површинских копова, Универзитетски уџбеник, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд, стр. 522, ИСБН: 978-86-7352-244-9, COBISS.SR-ID: 195341324
  2. Павловић В., Шубарановић Т., (2012): Поузданост, оптимизација и управљање системима одводњавања површинских копова, Научна монографија, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд, стр. 140, ИСБН: 978-86-7352-240-1, COBISS.SR-ID: 192077836
  3. Шубарановић Т., (2014): Оптимизација система одводњавања површинских копова, Докторска дисертација, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Бепград, стр. 217, УДЦ: 330:502/504:004:519.863; УДЦ: 614:622.271/.58; УДЦ: 826.86:66.097(043.3)
  4. Симић Р., Кецојевић В., Теодоровић З., 1998: Увод у информациони систем за потребе одводњавања површинских копова, Монографија, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд
  5. Шубарановић Т., (2006): Димензионисање водонепропусних екрана у системима одводњавања површинских копова угља, Магистарски рад, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд, стр. 118
Метода извођења наставе:
-
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
30 30 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -