Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Оптимизација пројектовања подземних рудника

Предавачи:
проф. др Зоран Глигорић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: Основне академске и основне мастер студије
Циљ предмета:
Оспособљавање студената да примењују савремене методе оптимизација у процесу пројектовања рудника са подземном експлоатацијом
Исход предмета:
Рударски инжењер-пројектант рудника са подземном експлоатацијом
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, Симулације, Расплинути скупови типа 1, Расплинути скупови типа 2, Теорија графова, Теорија тежинских мрежа, Алгоритам за налажење најкраћег фази пута у мрежи, Фази Вишекритеријумско одлучивање, Мрежни модели система отварања

Практична настава
Практична настава Вежба бр.1.Симулација трошковних функција у пројектовању, Вежба бр.2 Фазификација трошковних функција у пројектовању Вежба бр.3 Хибридне трошковне функције у пројектовању Вежба бр.4. Формирање мрежног модела отварања слојевитих лежишта, Вежба бр.5. Формирање мрежног модела отварања неслојевитих лежишта Вежба бр.6 Формирање мрежног модела отварања лежишта састављеног од више рудних тела

Литература:
  1. Симеуновић Вељко., 1995: Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом ISBN 86-80887-63-3
  2. Zimmerman HJ (1992) Fuzzy set theory and its application, Kluwer Boston
  3. W.J DeCoursey: Statistics and Probability for Engineering Applications ISBN 7506-7618-3
  4. Зоран Глигорић, Оптимизација система отварања лежишта мрежним моделирањем, Монографија у штампи.
  5. Ching Lai Hwang, Kwangsun Yoon, Multiple Attribute Decision Making, ISBN 3-540-10558
Метода извођења наставе:
Интерактиван однос предавач студент
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -