Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Оптимизaциja рaдa мeхaнизaциje у пoдзeмнoj eксплoaтaциjи

Предавачи:
проф. др Владимир Милисављевић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за одређивање оптималних параметара рада механизације у подземној експлоатацији.
Исход предмета:
Стицање уско стручних знања из области примене механизације подземној експлоатацији.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно предавање о методама и принципима оптимизације. Одређивање критеријума за оптимизацију рада откопне, утоварне и транспортне механизације у подземној експлоатацији. Одређивање оптималне дужине широког чела са аспекта рада механизације, одређивање капацитета и брзине напредовања откопног радилишта. Одређивање висине резања и оптимизација параметара механизоване хидрауличне подграде. Оптимизација параметара машина за механизовано стубно-коморно откопавање и утоварно-транспортне механизације у условима подземне експлоатације. Анализа циклуса рада утоварних машина и јамских камиона.

Практична настава
Практична настава са демонстрацијом примера рада механизације у подземној експлоатацији. Прорачун параметара рада и учинака механизације на основу различитих критеријума, анализа алтернатива и оптимизација.

Литература:
  1. Драгољуб Ђокић, Машине и уређаји за подземну експлоатацију и транспорт – I део, машине за бушење и откопавање
  2. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији, уџбеник;
  3. Војин Чокорило, Механизована хидрауличан подграда; РГФ Београд, монографија
Метода извођења наставе:
Предавања уз подршку мултимедијалних презентација. Практична настава обухвата рачунске вежбе и израду два семинарска рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -