Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Операциона истраживања у рударству

Студијски програм:
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)
Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)
Назив предмета: Операциона истраживања у рударству
Предавачи:
проф. др Игор Миљановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са методама операционих истраживања и стицање знања о применама код решавања практичних проблема у рударству.
Исход предмета:
Након завршеног курса, студент је упознат са методама операционих истраживања, могућностима примена у рударском инжењерству и стекао вештине које му омогућавају решавање проблема у пракси.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод. Значај, историја операционих истраживања. 2. Математички модели (концепција, функције, структура, временски фактор, стохастичност, конструкција, формирање модела, тестирање модела, примене, ...). 3. Линеaрно програмирање (увод, уводни појмови, геометријска интерпретација проблема ЛП, стандардни облик ЛП). 4. Симплекс метода ЛП, Дуални проблем. Специјални облици ЛП: Транспортни проблем, Мађарска метода. Примене ЛП. 5. Нелинеарно програмирање (основни појмови, општи случај НП, Кун-Такерова теорема, методе безусловне оптимизације, методе условне оптимизације, примене). 6. Целобројно програмирање (метода гранања, метода ограничавања, примери). 7. Планирање пројеката и мрежно планирање (структура мрежних дијаграма, анализа низова) 8. Теорија игара (увод, мешовите стратегије, Нојманова теорема). 9. Локацијско-алокацијски проблем. 10. Динамичко програмирање (вишеетапни процеси управљања, принцип оптималности, рекурентне релације, технике ДП, примене ...). 11. Теорија замене (издвојена метода ДП, модели са ограниченим и неограниченим интервалом, примене). 12. Теорија залиха (системи управљања залихама, врсте управљачких система, трошкови залиха, математички модели управљања залихама, примене). 13. Вишекритеријумска оптимизација (увод, општи појмови, вишециљно и вишеатрибутно одлучивање, методе ВЦО и ВКО). 14. Анализа поузданости и ризика (увод, основни појмови поузданости). 15. (Резервни термин)

Практична настава
1. Линеaрно програмирање, Симплекс метода ЛП (2 термина) 2. Нелинеарно програмирање, Целобројно програмирање (1 термин) 3. Семинарски рад (3 термина) 4. Мрежно планирање (1 термин) 5. Теорија игара, Динамичко програмирање (1 термин) 6. Локацијско-алокацијски проблеми (1 термин) 7. Теорија замене (1 термин) 8. Теорија залиха (1 термин) 9. Вишекритеријумска оптимизација (2 термина) 10. Анализа поузданости и ризика (1 термин) 11. (Резервни термин)

Литература:
  1. С. Крчевинац и др. (2004), Операциона истраживања, ФОН Београд.
  2. И. Николић и С. Боровић (1996), Вишекритеријумска оптимизација, Центар војних школа ВЈ;
  3. С. Вујић, Р. Станојевић и др. (2004), Методе за оптимизацију експлоатационог века рударских машина, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ Београд;
  4. М. Вујошевић, (2012), Методе оптимизације у инжењерском менаџменту, Академија инжењерских наука Србије, Београд.
  5. Актуелна литература, према препоруци наставника.
Метода извођења наставе:
Усмена излагања, практична настава (израда задатака)
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит20
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти