Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Окрупњавање ситнозрних материјала

Студијски програм:
Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)
Назив предмета: Окрупњавање ситнозрних материјала
Предавачи:
проф. др Милена Костовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са принципима, могућностима и поступцима окрупњавања минералних сировина или различитих ситнозрних материјала
Исход предмета:
Оспособљеност за самосталан избор одговарајућег поступка окрупњавања ситнозрних минералних сировина или различитих материјала, на основу анализе утицајних параметара; самостална израда шема процеса окрупњаваља са избором одговарајућих машина и уређаја у процесу; способност активног укључивања у рад различитих система за окрупњавање у привреди
Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција и класификација процеса окрупњавања. Дефиниција брикетирања, пелетизације, синтеровања, агломерације. Специфичности производа који се окрупњавају. Брикетирање. Класификација брикетирања (према врсти везива, према начину преношења силе притиска). Теоријски основи брикетирања – силе које делују у различитим стадијумима процеса брикетирања, механизам брикетирања без везивних средстава, механизам брикетирања са везивним средствима. Поступци брикетирања. Опис процеса брикетирања. Параметри процеса брикетирања. Везивна средства. Улога везивних средстава. Класификација везивних средстава. Машине и опрема за брикетирање. Квалитет брикета - параметри квалитета, стандарди. Теоријски основи пелетизације. Поступци пелетизације ( тањир, бубањ). Технолошки параметри поступка пелетизације. Параметри квалитета пелета. Машине и уређаји за пелетизацију. Специфичности поступка окрупњавања различитих сировина. Окрупњавање угља, окрупњавање неметаличних и металичних минералних сировина.

Практична настава
Брикетирање угља. Брикетирање са и без коришћења везива. Утицај врсте и количине доданог везива. Утицај притиска. Анализа квалитета брикета. Пелетизација угља. Утицај врсте и количине доданог везива. Пелетизација руде гвожђа. Утицај врсте и количине

Литература:
  1. Pietsch W., (2005), Agglomeration in Industry occurrence and applications, Wiley-VCH, Weinheim
  2. Салатић Д. (Eдитор): Окрупњавање наших угљева, монографија, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1994.
  3. Петровић М., Припрема минералних сировина - основи агломерирања, Рударско-геолошко-грађевински факултете, Тузла, 2006.
  4. Gerhartz W., exec. editor, (1988), Ullmanns Enciklopedia of industrial Chemistry, Vol B.2. Ch. 7. Size enlargement, Verlag Chemie GmbH, Weinheim
Метода извођења наставе:
Предавања (класична предавања уз коришћење табле, компјутерска презентација) и вежбе (експерименталан лабораторијски рад, израда семинарског рада)
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти