Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља физике

Предавачи:
проф. др Весна Дамњановић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање знања из специфичних области физике, неопходних за разумевање сложених инжењерских проблема.
Исход предмета:
Висок ниво знања инжењера рударства о: а) природи, методама детекције и заштите од јонизујућег зрачења, како би ова знања применили у рударској пракси, а у складу са стандардима струке и прописима о заштити на раду; б) механичким таласима насталим као последица минирања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Одабрана поглавља из физике везана за област којом се кандидат бави у дисертацији: а) Јонизујућа зрачења (од значаја за заштиту од истих); Осцилацаторни и таласни процеси (од значаја за разумевање физичких принципа настајања и простирања еластичних таласа).

Практична настава
Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.

Литература:
  1. Драган Ј Величковић (1997) Електромагнетска зраченја, јонизујућа зрачења (Ниш: Пунта)
  2. Halliday, D Resnick R and Walker J (1997) Fundamental of Physics (Nenj York: John Wiley & Sons)
  3. В А Алешкевич, Л Г Деденко, В А Караваев 2001 Колебания и волны (Москва:Физический факультет МГУ)
  4. Одабранa поглавља књига и одабрани радови из стране и домаће литературе.
Метода извођења наставе:
Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40
Писмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -