Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља пројектовања и израде нафтних и гасних бушотина

Предавачи:
проф. др Бранко Лековић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ изучавања предмета „Одабрана поглавља пројектовања и израде нафтних и гасних бушотина“ је стицање професионалних компетенција у посебним областима пројектовања и израде дубоких нафтних и гасних бушотина, а такође компетенција из високог професионалног образовања.
Исход предмета:
Након завршетка курса студенти овладавају структуром процеса пројектовања и израде бушотине. Студенти могу на бази основних података извршити избор конструкције бушотине, прорачун алата за бушење, заштитних цеви, врсте и хидраулике испирног флуида.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Oптимизација техничко-технолошких елемента пројектовање и израде нафтних и гасних бушотина, која обухвата: избор дубине уградње заштитних цеви, конструкцију канала бушотине, параметре бушења и избор типа бушаћег постројења.

Практична настава
Прорачун: дубине уградње колоне заштитних цеви, врсте колона заштитних цеви, цементације заштитних цеви, сигурносне опреме на устима бушотине, алата за бушење, параметара бушења.

Литература:
  1. Бизјак Р.: “Технологија бушења са пројектовањем”, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2004.
  2. Хрковић К., Бизјак Р.: “Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА”, ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад, 2002.
  3. Bourgoyne,A.T. Jr., Millheim, К., Chenevert, M.E. & Joung, F.S.: Applied Drilling Engineering, SPE Richardson, 1991.
  4. Adams,N.J.: Drilling Еngineering - A Complete Well Planning Approach, PennWell Books, Tulsa, 1985.
Метода извођења наставе:
Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -