Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља из рударских мерења

Предавачи:
проф. др Александар Ганић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Продубљивање стечених теоријских и практичних знања из проблематике Рударских мерења, метода повезивања јамских радова са геодетском основом на површи терена, извођења пробоја, обраде и припреме података за 2Д и 3Д приказивање рударских објеката на површи терена и испод ње.
Исход предмета:
Теоријско и практично оспособљавање кандидата за самостално решавање најсложенијих задатака из области Рударских мерења на површинским коповима, као и у рудницима са подземном експлоатацијом.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса дефинише се за сваког кандидата посебно, а у зависности од теме докторске дисертације: развијање геодетских основа за решавање одговарајуће проблематике, избора инструмената и метода мерења у зависности од захтеване тачности, проблем повезивања подземних рудничких просторија са геоемтријском основом на површи терена, а-приори оцене тачности извођења пробојас, обраде резултата мерења и рачаунања потребних величина, а-постериори оцена квалитета мерења и срачунатих величина.

Практична настава
Израда семинарских радова у којима је приказано решавање практичних проблема применом савремених геодетских инструмената и метода мерења, као и обрада података и анализа квалитета извршених мерења.

Литература:
  1. Патарић М. (1990): Рударска мерења I део, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Borshch-Komponiets V. et al. (1989): Mine Surveying, Mir Publisher, Moscow
  3. Wolf P.R. and Ghilani C. (1997): Adjustment Computations, John Wiley & Sons, Inc. New York
  4. Chandra A.M. (2005): Surveying - Problem Solving with Theory and Objective Type Questions, New Age International (P) Limited, New Delhi
  5. Schofield W. and Breach M. (2007): Engineering Surveying, Butterworth-Heinemann imprint of Elsevier, Oxford
  6. Chambers R.L. and Skinner C.J. (2003): Analysis of Survey Data, John Wiley & Sons, Inc., England
Метода извођења наставе:
Менторски рад са кандидатом, самостални истраживачки рад кандидата, израде семинарских радова, презантација резултата и др.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -