Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља из померања поткопаног терена и заштите објеката

Предавачи:
проф. др Александар Милутиновић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: Нема
Циљ предмета:
Проширивање стечених теоријских и практичних знања из проблематике померања поткопаног терена и заштите објеката изнад рударских радова, деформација које се јављају на површи и на објектима, конструкције заштитних стубова за природне и техничке објекте. Примена различитих методама прогнозног прорачуна улегања и деформација, на површи поткопаног терена, при откопавању хоризонталног и нагнутог слоја.
Исход предмета:
Теоријско и практично оспособљавање кандидата за самостално решавање проблема и задатака везаних за прогнозни прорачун, опажање померања поткопаног терена, обраду података и презентацију деформација терена и објеката.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса дефинише се за сваког кандидата посебно, а у зависности од теме докторске дисертације, из: примене адекватне методе прогнозног прорачуна, израде кривих и модела померања терена, праћења померања терена и деформација на објектима, анализе прогнозног прорачуна и евидентираних померања, заштитних стубова и критеријума заштите, дозвољених деформације за поједине категорије објеката, оштећења на објектима и обештећења власника.

Практична настава
Израда семинарских радова који садрже: решавање практичних проблема померања поткопаног терена и деформације објеката на површи; конструкцију заштитних стубова, пројекат мреже за опажање померања поткопаног терена; обраду података мерења; нумеричку и графичку презентацију прогнозног и евидентираног померања.

Литература:
  1. Патарић М. Стојановић.А., 1992.: Померање поткопаног терена и заштита објеката, Рударско-геолошки факутет, Београд
  2. Ђорђевић Д., 1998.: Практикум из померања поткопаног терена и заштите објеката, Рударско-геолошки факутет, Београд
  3. Ђорђевић Д. Вушовић Н., 2014.: Прогнозни прорачун померања и деформација поткопаног терена, Рударско-геолошки факултет, Београд
Метода извођења наставе:
Менторски рад са кандидатом, самостални истраживачки рад кандидата, израде семинарских радова, презантација резултата и др.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -