Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља из механизације у подземној експлоатацији

Студијски програм:
Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)
Назив предмета: Одабрана поглавља из механизације у подземној експлоатацији
Предавачи:
проф. др Владимир Милисављевић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: Предуслов за похађање предмета је да је у складу са организацијом предмета на студисјком програму Механизација у рударству буду положени следећи испити на BSc и MSc (мастерс) студијама: Машине за бушење и откопавање у подземој експлоатацији или Машине за утовар и транспорт у подземној ситуацији (BSc), и Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија или Специјални системи за транспорт и утовар у подземној експлоатацији (MSc).
Циљ предмета:
Оспособљавање кандидата за коришћење напредних техника избора, прорачуна и планирања коришћења машина и уређаја у подземној експлоатацији
Исход предмета:
Стицање уско стручних знања из области примене механизације подземној експлоатацији.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Машине за откопавање, машине за израду подземних просторија, машине за утовар, машине за транспорт. Технике моделирања рада машина у подземној експлоатацији. Нумеричке технике избора и компаративне анализе машина. Вишекритеријумска анализа рада механизације у рудницима са подземном експлоатацијом.

Литература:
  1. Драгољуб Ђокић, Машине и уређаји за подземну експлоатацију и транспорт – I део, машине за бушење и откопавање
  2. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији, уџбеник;
  3. Војин Чокорило, Механизована хидрауличан подграда; РГФ Београд, монографија
Метода извођења наставе:
Предавања, консултације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти