Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља из експлоатације архитектонско-грађевинског камена

Предавачи:
проф. др Миланка Неговановић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ курса је проширивање стечених знања са основних и мастер академских студија кроз одабрана поглавља из експлоатације архитектонско-грађевинског камена, која су везана за област истраживања докторске дисертације кандидата.
Исход предмета:
Напредни курс из области експлоатације архитектонско-грађевинског камена, који ће кандидату омогућити да стекне одређена знања која може применити при даљем усавршавању.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Прописи о категоризацији и класификацији резерви архитектонско-грађевинског камена. Вредновање архитектонско-грађевинског камена. Стандарди и технички захтеви за архитектонско-грађевински камен. Површинска експлоатација лежишта архитектонско-грађевинског камена: фаза припремних радова за отварање површинског копа и отварање површинског копа. Фаза експлоатације. Припремни радови на етажи. Технологија одвајања блокова из лежишта. Обарање примарних блокова на етажну раван. Геометризација примарних блокова. Утовар и транспорт комерцијалних блокова. Технологија експлоатације танкослојевитих лежишта.Технологија експлоатације дебело-слојевитих и банковитих лежишта. Експлоатација и обрада резаног зидарског камена. Специфичности површинских копова резаног зидарског камена. Правци развоја технологије експлоатације архитектонско-грађевинског камена у свету применом специфичних метода резања помоћу ласера, пламена, воденог млаза, хемијске технике, електронског снопа, плазме и електрохидрауличког ефекта.

Практична настава
Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.

Литература:
  1. Максимовић М., Експлоатација испитивање примена архитектонског камена. Београд, 2006.
  2. Љубојевић М., Архитектонско-грађевински камен - Истраживање и експлоатација. Рударски Институт Тузла, 1986.
  3. Поповић Н., Експлоатација и обрада камена. Академија инжењерских наука Србије, Београд, 2013.
  4. Oloffson O.S., Apllied Explosive Technology for Construction and Mining. Nitro Nobel, Export, Gyttorp, Nora, Sweden, 1988.
  5. Persson P., Holmerg R., Lee J., Rock blasting and еxplosive еngineering. CRC Press, Inc, International Society of Explosives Engineering, USA,1994.
  6. Berta G., Explosives: An engineering tool. Italesplosivi, Milano, Italy, 1990.
Метода извођења наставе:
Предавања - консултације са кандидатом. Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
семинарски40
Додатни услови оцењивања: -