Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља из бушења и минирања

Предавачи:
проф. др Лазар Кричак
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је је проширивање стечених сазнања из технологије бушења и минирања са основних и мастер академских студија кроз одабрана поглавља, као и реализација истраживања која су предвиђена докторском дисертацијом.
Исход предмета:
Стицање знања из појединих специфичних области бушења и минирања, која се касније могу применити у пракси.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Савремене методе бушења минских бушотина. Оптимизација параметара бушења. Теоријско разматрање механизма експлозије. Расподела енергије експлозива при минирању. Неконвенционалне методе минирања при експлоатацији лежишта минералних сировина. Неексплозивне гориве смешe. Обрада метала енергијом експлозије.Примена кумулативних пуњења у циљу перфорирања нафтних бушотина. Системи за програмирано иницирање мрежа електричних детонатора. Интерпретација и анализа сеизмичких утицаја минирања. Оптимизација параметара минирања у циљу смањења потреса. Утицај дисконтинуитета – екрана на простирање таласа напона. Ваздушни удари као последица минирања.

Практична настава
Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада

Литература:
  1. Пуртић Н., Бушење и минирање. Рударско - геолошки факултет, Београд,1991.
  2. Кричак Л., Сеизмика минирања. Рударско - геолошки факултет, Београд, 2005.
  3. Риђешић И., Кричак Л., Обрада метала енергијом експлозије. Рударско - геолошки факултет, Центар за минирање, Београд, 2009.
  4. Hustrulid W., Blasting Principles for Open Pit Mining - General Design Concepts. A.A.Balkema, Netherlands, 1999.
  5. Hustrulid W., Blasting Principles for Open Pit Mining - Theoretical Foundations. A.A.Balkema, Netherlands, 1999.
  6. Baker W.E.,Explosions in Air. University of Texas Press, Austin, Texas, 1973.
  7. Berta Giorgo., Explosives an engineering tool. Italesplosivi, Milano, Italy, 1990.
Метода извођења наставе:
Предавања - Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада..
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -